Responsive image


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานวิเคราะห์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Responsive image

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายทองคำ อำไพ และนางสาวเมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา


เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินผลเชิงปริมาณระดับจังหวัด และออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประกอบข้อมูลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดทำดัชนีทางการศึกษา เพื่อดำเนินนโยบายการตรวจราชการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


เมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ : ภาพและข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,592 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,497 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,168 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,845 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,668 ครั้ง