Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


ศธจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

Responsive image

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซน ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดงาน


มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประกอบด้วย ๓ ศูนย์ได้แก่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และศูนย์โรงเรียนคุณธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการการจัดศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงวฝการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรมตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการปลูกฝังอบรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งกิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง และบ่มเพาะความซื่อสัตย์สุจริตทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,592 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,497 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,168 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,845 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,668 ครั้ง