Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


ศธจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ ๕

Responsive image

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติ กศจ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ (รอบที่ ๕) จำนวน ๔๙ อัตรา ใน ๕ วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ๑๙ อัตรา ฟิสิกส์ ๓ อัตรา เคมี ๑ อัตรา สังคมศึกษา ๑๕ อัตรา และวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ๑๑ อัตรา ปรากฎว่ามีผู้มารายงานตัว ๔๘ อัตรา ครบทุกวิชาเอก ยกเว้นวิชาเอกสังคมศึกษา ไม่มารายงานตัว ๑ อัตรา รวมผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น ๔๘ อัตรา


นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะ ให้โอวาท และแนวปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดีกับครูบรรจุใหม่ โดยยึดหลักการปฏิบัติเน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างภาคภูมิใจ    นอกจากนี้ได้ให้กำลังใจครู สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างศักยภาพให้กับตัวเองเพื่อไปสร้างคน สร้างประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง สร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,592 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,497 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,168 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,845 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,668 ครั้ง