Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


ศธจ.สร.ประชุมแผนปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

Responsive image

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบ และแนวปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในองค์กร ตลอดจนการพิจารณาแผนปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อนสู่คุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิรูปการศึกษา และแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยจะได้นัดประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดของภารกิจแต่ละกลุ่ม/หน่วยอีกครั้งในโอกาสต่อไป


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,592 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,497 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,168 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,845 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,668 ครั้ง