Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


สุขสำราญ สงกรานต์จังหวัดสุรินทร์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

Responsive image

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องและประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสรงน้ำพระ และแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์


นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นปีที่ ๓ ด้วยความอบอุ่น ขอบคุณทุกท่าน และทุกภาคส่วนราชการ ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป


โดยได้ฝากหลักการทำงาน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นใน สิ่งที่ถูกต้อง ที่ชอบ แล้วชีวิตจะเจริญ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในความพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา


พร้อมกันนี้ ได้ขอพร ๓ ประการ ได้แก่ ประการ ที่หนึ่ง ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกในจังหวัดสุรินทร์ และสิ่งที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนทุกคน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และเพื่อประเทศชาติ ของเรา  ประการที่สอง ให้สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่ชอบ ที่สำคัญคือมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการอย่างมั่นคงตลอดไป และประการที่ ๓ ขอให้ทำงานด้วยความสุขและสนุกกับการทำงาน โดยขอให้ทำงานอย่างมีหลักการ อันนั้นแหละคือกุศลอันยิ่งใหญ่


สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ 


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,593 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,498 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,169 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,846 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,669 ครั้ง