Responsive image


ศธจ.สุรินทร์ ต้อนรับ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ย้าย มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

Responsive image

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานไทร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ต้อนรับนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยได้เดินทางพร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑, เขต ๒,เขต ๓, สพม. เขต ๓๓, ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,330 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,378 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,033 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,724 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,538 ครั้ง