Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑

Responsive image

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมด้านความสะอาด บำเพ็ญกุศล และพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑) จังหวัดสุรินทร์  เพื่อให้ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งส่วนราชการในจังหวัดทุกส่วนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่ราชการ ให้เป็นสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ โดยตระหนักถึงเกียรติ และการสร้างจิตสำนึกต่อการเป็นผู้ให้บริการที่ดี


โดยมีว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ให้โอวาท และปล่อยขบวนพัฒนาสาธารณประโยชน์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินกิจกรรม สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากรในการดำเนินงาน


ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ :  รายงานข่าว

ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,330 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,378 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,033 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,724 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,538 ครั้ง