Responsive image


ศธจ.สุรินทร์ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Responsive image

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ โครงการ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมุ่งเน้นการนำเสนอนโยบายพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจ


และในเวลา ๑๓.๓๐ น. ที่โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เพื่อเตรียมรับนโยบายการติดตาม นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จะมาติดตามโยบาย ข้อ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา : (O-NET) และผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการทดสอบ PISA โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  .... สามารถชมภาพเพิ่มได้ ที่นี่ค่ะ


ศิริเพ็ญ จันพุทชา ศึกษานิเทศก์ : ข้อมูลข่าว,
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
201803122134_557291.jpg 12/03/2561 ดาวน์โหลด

ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,593 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,498 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,169 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,846 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,669 ครั้ง