Responsive image


ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม โครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์

Responsive image

     เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมพบปะ "โครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้น ณ ห้องริมธาราแกรนด์ โรงแรมสวนป่ารีสอรท์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบัติราชการ


     โดยมี  นายอรรถพร สิงหวิชัย ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  โดยได้กล่าวว่า ปี ๒๕๖๐ มีเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากข้าวสุรินทร์มีราคาดีเป็นประวัติการณ์ ขอฝากช่วงฤดูแล้งให้ปลูกพืชระยะสั้นสำหรับภาคเกษตร แต่ขอให้ระมัดระวังในช่วงฤดูแล้งโรคพิษสุนัขบ้าระบาดมากเช่นเดียวกัน ขอฝากให้ทุกส่วนราชการช่วยกันดูแลพี่น้องและประชาชน  อีกประการหนึ่ง กล่าวชื่นชมจังหวัดสุรินทร์ มีจุดแข็งในเรื่องแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต สร้างรายได้หลักให้กับชาวจังหวัดสุรินทร์ได้มาก พร้อมทั้งได้มอบป้ายสภากาแฟให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,593 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,498 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,169 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,846 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,669 ครั้ง