Responsive image


“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” วันครูจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๖๒

Responsive image

“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑


วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ รวมถึงระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคม


กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๒ รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นประเภทต่าง ๆ ช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสามัคคี และในช่วงภาคค่ำเป็นกิจกรรมพบปะสังสรรค์วันครู สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม ณ อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง ดังนี้


อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จัดที่โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ อำเภอจอมพระ จัดที่โรงเรียนบ้านจอมพระ อำเภอลำดวน จัดที่โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อำเภอศีขรภูมิ จัดที่โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอสำโรงทาบ จัดที่โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอท่าตูม จัดที่โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ จัดที่โรงเรียนโนนเทพ อำเภอชุมพลบุรี จัดที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จัดที่โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอสนม จัดที่โรงเรียนสนมศึกษาคาร อำเภอปราสาท จัดที่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อำเภอสังขะ จัดที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอกาบเชิง จัดที่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอบัวเชด จัดที่โรงเรียนบ้านอาโพน อำเภอพนมดงรัก จัดที่โรงเรียน บ้านโคกกลาง และอำเภอศรีณรงค์ จัดที่หอประชุมอำเภอศรีณรงค์


เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ : ข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

ข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,593 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,498 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,169 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,846 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,669 ครั้ง