Hosting

บัญชีนี้ถูกระงับการให้บริการชั่วคราว เนื่องจาก

  • ใช้ทรัพยากรเกินจากที่กำหนดเอาไว้ หรือ
  • ใช้ปริมาณการรับส่งข้อมูลครบตามแพคเกจของโฮสติ้ง หรือ
  • เว็บไซต์ผิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือ มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ
  • ค้างชำระค่าบริการ

  • โปรดติดต่อ อีโว โฮสติ้ง 08 1006 6690 หรือ support[a]evo.in.th


    ทั้งนี้ อีโว โฮสติ้ง ขอสงวนสิทธิ์ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวโดยการรักษาข้อมูลของลูกค้า
    โดยจะตอบคำถามเฉพาะลูกค้า ที่เป็นผู้ใช้บริการกับทางเรา และผู้ได้รับมอบอำนาจ โดยผู้ใช้บริการ เท่านั้น


    หากท่านมิใช่เจ้าของเว็บไซต์และหรือผู้ใช้บริการและหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ติดต่ออีโว โฮสติ้ง
    ทางเราก็ไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ ได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อความที่ปรากฏบนหน้าเพจแห่งนี้


    นิยาม ผู้ใช้บริการ ตาม Terms Of Service

    www.evohosting.in.th