Responsive image

Reference


แจ้งด่วน/ติดตาม


Surin-PEO News

Responsive image

ศธจ.สร.ประชุมแผนปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

20/04/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประชุมคณะอนุกรรมการแห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

20/04/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ศธจ.สร.ประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

20/04/2561 อ่านต่อ

Responsive image

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประชุม กศจ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

17/04/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี ๒๕๖๑

17/04/2561 อ่านต่อ


ภารกิจของหน่วยงาน

Responsive image

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ

11/03/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรม โครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์

07/03/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ศธจ.สุรินทร์ ถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ใน“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ปี ๒๕๖๑

07/03/2561 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้

Responsive image

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการทำงาน

16/10/2560 อ่านต่อ

Responsive image

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่ ตอนที่1

15/09/2560 อ่านต่อReference
Reference
Reference
Reference
Reference

วีดีโอสาระดีดี

แนะนำจังหวัดสุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

จังหวัดสุรินทร์ | ชื่นใจไทยแลนด์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

นครชัยบุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

@หนังสือราชการ : กลุ่มนโยบายและแผนรอบรั้วการศึกษาทั่วไทย