Responsive imageแจ้งด่วน/ติดตาม

21/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo

22/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo


Surin-PEO News

Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลครู เด็กปฐมวัย School maping จังหวัดสุรินทร์

25/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประชุมคณะกรรมการ School mapping จังหวัดสุรินทร์ ศธจ.สุรินทร์

25/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

24/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการด้านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิการ

23/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานกำกับและจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

22/05/2561 อ่านต่อ


ภารกิจของหน่วยงาน

Responsive image

พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานกำกับและจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

22/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประชุม : จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับจังหวัด

19/05/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประชุมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

18/05/2561 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้

Responsive image

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการทำงาน

16/10/2560 อ่านต่อ

Responsive image

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่ ตอนที่1

15/09/2560 อ่านต่อ
วีดีโอสาระดีดี

แนะนำจังหวัดสุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

จังหวัดสุรินทร์ | ชื่นใจไทยแลนด์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

นครชัยบุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

หนังสือราชการ : กลุ่มนโยบายและแผน


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference